6th Yudansha Aikido Seminar
6th Yudansha Aikido Seminar
Teacher
Eckhardt Hemkemeier
Start
Oct. 30, 2022 (Sun)
End
Oct. 30, 2022 (Sun)
Location
Aikido Dojo Seishinkan, Hamburg, Germany