Waka Sensei comes to Euregio
Waka Sensei comes to Euregio
Teacher
Kenta Shimizu Dojocho
Start
Sept. 17, 2018 (Mon)
End
Sept. 17, 2018 (Mon)
Location
Waka Sensei comes to Euregio/NL, Roermond, Netherlands